Oudtshoorn: Ligte nywerheids- en handelsontwikkeling hier beoog

DAAR is reeds heelwat belangstelling in ’n ligte nywerheids- en handelsontwikke­ling wat Klein Karoo Beperk in Parkweg op Oudtshoorn beoog.

Johan Schoeman, uitvoerende hoof van Klein Karoo Beperk, sê die groep bepaal tans die behoefte vir so ’n ontwikkeling waar verskillende besighede mekaar kan aanvul en kruisbestuif, en voer reeds gesprekke met belangstellende huurders oor die beskikbare ruimte.

Die gedagte is om besighede daar te huisves wat tuis sal wees in ’n ligte ny­wer­heidsgebied, maar daar sal ingevolge die ruimtelike beplanning ook aanvullende besighede gehuisves kan word, soos kleinhandelbesighede – byvoorbeeld ’n materiaalwinkel, tuisnywerheid, ens, asook dienstebesighede – byvoorbeeld ’n oogkundige, selfoonverskaffer, ens.

“In hierdie stadium kan ons nog die uitleg en groottes van besigheidspersele daar aanpas na gelang van die behoeftes van diegene wat belangstel om ’n perseel te huur.

“Die huur wat ons bied, is ook baie mededingend,” sê Schoeman.

Daar word beoog dat die ontwikkeling in drie fases sal geskied, hoewel daar ’n sterk moontlikheid is dat Fase 1 en Fase 2 van die begin af saam ontwikkel sal word.

Dié twee fases sal na beraming uit 18 besigheidspersele bestaan.

Schoeman sê ’n landskapsargitek sal ingespan word om die nuwe en huidige geboue visueel te integreer.

Daar word ook voorsiening gemaak vir voldoende parkeerplek vir kliënte op die terrein.

’n Verkeersirkel in Parkweg sal verkeersvloei in die straat kalmeer en terselfdertyd veilige toegang tot die ont-­­ wikkeling bied.

• Sien uitleg van die beoogde ontwikkeling en kontakbesonderhede op die advertensie hieronder.