Kragopwekker, afdak en groter wagkamer binnekort opgerig by verkeersafdeling

IN die uitvoerende burgemeester, Chris Macpherson, se volgehoue strewe om dienslewering aan inwoners te vebeter, is die verkeersafdeling een van die kwessies wat dringend aandag geniet.

Hy het reeds opdrag gegee dat behoeftes wat deur lede van die publiek geopper is, aangespreek moet word en die volgende stappe is reeds in plek geplaas.

Daar word binnekort begin met die oprig van ’n afdak wat skadu sal verleen aan lede van die publiek wat buite die gebou wag.

Oor die langtermyn word daar beplan om die ontvangsarea en wagkamer te vergroot.

Om meer ruimte in die gebou te skep sal ’n vraghouer bekom word om as stoorplek vir argiefmateriaal te dien. Tenders vir bogenoemde prosesse begin binnekort.

Na ’n kort vertraging is ’n kragopwekker teen ’n bedrag van R300 000 reeds by die verkeersafdeling afgelaai en dit sal binnekort gekoppel word om dié afdeling in staat te stel om tydens beurtkrag operasioneel te wees.

Bogenoemde is slegs enkele kwessies wat dringend aangespreek word en is deel van ’n omvattende proses om dienslewering by die verkeersafdeling te verbeter.

“Die verkeersafdeling is dié munisipale afdeling waar groot getalle van die publiek daagliks aanklop vir dienste en dit is vir my noodsaaklik dat die dienslewering daar uiters doeltreffend moet wees.

My dank aan lede van die publiek wat knelpunte onder my aandag gebring het,” het die burgemeester hierdie week gesê.