Eienaars vertraag nie Blossoms

DIE Klipriviereienaarsvereniging on-dersteun die bou van die Blossoms­pyplyn om te verseker dat Oudts- ­hoorn in veral droogtetye genoeg water het.

Volgens Gerrie Ferreira, eienaar van Chanderlier Wild- en Volstruisplaas, is die vereniging gevorm om die belange van grondeienaars deur wie se plase die beoogde pyplyn gaan loop, te beskerm. Die vereniging onderhandel met die Oudtshoorn Munisipaliteit se verteenwoordigers oor die pyplyn wat gebou gaan word.

Ferreira het namens die vereniging gesê die pyplyn word van die begin van die projek deur die eienaars ondersteun. “Al wat ons vra dat almal wat deur die pyplyn geraak gaan word, billik en regverdig behandel word.” Hy sê die eienaarsvereniging kan geensins verantwoordelik gehou word vir die vertraging van die projek nie. “Ons gee ons samewerking ondanks die feit dat die pyplyn vir ons ontwrigting gaan veroorsaak.

“Ons sal graag wil sien dat die onderhandeling tussen die eienaars en die Oudtshoorn Munisipaliteit so spoedig moontlik afgehandel word.”

Hy skryf die vertraging van die projek toe aan onstabiliteit by die munisipaliteit en die raad. “Daar is nie kontinuïteit nie,” sê hy.