So lyk die Groter Oudtshoorn se begroting vir 2017/2018

Municipality

Deur Garnett Wicomb
DIE Oudtshoorn Munisipaliteit het sy begroting vir die 2017/18-boekjaar Dinsdag tydens ’n spesiale raadsvergadering met die teenstem van raads­lede van Icosa, die ANC en Sarco met 14 stemme teenoor 10 goedgekeur. Diswayne Maarman van die EFF het buite stemming gebly.

Die burgemeester, Colan Sylvester, het in sy begrotingstoespraak gesê die begroting is daarop gemik om alle bedrywighede van die munisipaliteit na normaal te laat terugkeer en dat dit opgestel is om sover moontlik uitgawes te sny.

“Hierdie is die eerste begroting van die raad onder DA-beheer. Ons betree ’n nuwe era van skoon regering en omsigtige finansiële bestuur van die Oudtshoorn Munisipaliteit,” het Sylvester gesê.

“Die groeiende eise vir dienslewering plaas al groter druk op die hulpbronne van die munisipaliteit omdat befondsing beperk is en die plaas­like ekonomie ook onder geweldige druk verkeer.”

Die finansiële posisie van die munisipaliteit het volgens Sylvester die afgelope vyf jaar van ’n positiewe R48 miljoen in Junie 2011 tot die huidige kontantvloeitekort versleg.

Krediteure het van R11miljoen in 2011 tot meer as R90 miljoen in November 2015 gestyg. Dit het egter tot op hede weer gekrimp tot R40 miljoen.

Volgens Sylvester is die raad se kontantvloei steeds kommerwekkend en word verwag dat dit nog vir lank so sal bly.

Die operasionele begroting vir die 2017/18-boekjaar beloop R663,07 miljoen, wat ’n verhoging van R81,56 miljoen (14,03%) meebring en die kapitaalbegroting R37,23 miljoen.

Sylvester sê in ’n poging om dienslewering met bekostigbaarheid en die finansiële regrukplan te balanseer, is dit onvermydelik dat tariewe verhoog moet word.

Elektrisiteitstariewe styg met 3,8 %, riool met 10,4%, eiendomsbelasting met 11,4%, water met tussen 6,8 % en 11,4% – afhangende van verbruik, en vullisverwydering met 10,4%.

Vlancio Donson van Icosa het gesê hy stem teen die goedkeuring van die begroting omdat die munisipaliteit na sy mening “nie iets ekstra aan die mense gee nie”.

“Die DA gee groot bedrae vir die KKNK en toe­risme, maar verarm die armes,” het hy bygevoeg.

Magdaleen Titus (ANC) het gesê die begroting reflekteer nie wat tydens werksessies bespreek is nie en dat agtergeblewe gemeenskappe na haar mening nie in ag geneem word nie.

Gavin Juthe (Sarco) het gesê hy is van mening dat deernishuishou­dings nêrens gehelp word nie.

Diswayne Maarman van die EFF het gesê die begroting toon nie aan hoedat meer inkomste vir die raad gegenereer kan word nie.

Nondumiso Magopeni (ANC) het in haar teenstem gesê dat die tariefverhogings ’n negatiewe impak op die armes sal hê en ook haar kommer uitgespreek oor ’n gebrek aan werkskeppingsinisiatiewe.

Daar was tydens die vergadering absolute chaos in die raadsaal toe ’n handjievol oproerige lede van die publiek luidrugtig beswaar gemaak het teen die goedkeuring van die begroting en openlik DA-raadslede beledig het sonder dat die speaker teen hulle opgetree het.

• Die waarnemende munisipale bestuurder, mnr Reggie Smit, het in reaksie hierop gesê dat die speaker nie wetstoepassingsbeamptes opdrag kan gee om lede van die publiek te verwyder nie omdat die ordereëls van die munisipaliteit nie daarvoor voorsiening maak nie.