Vrae oor waterpylyn na De Rust

menings

U berig “Waterpyplyn na De Rust hopelik operasioneel” van 12 Januarie 2017 verwys.
Die Oudtshoorn Munisipaliteit het in Augustus 2011 die tender SCM 55/2011: Blossoms Bulk Water Supply Line geadverteer.

Die tenderdokument bevat die volgende paragrawe: “The exploration work on the DAGEOS (Deep Artesian Groundwater Exploration for Oudts­hoorn Supply) project is well advanced and need to be linked to Oudtshoorn with an approximately 23 km long, 450 mm diameter pipeline. This pipeline will also be linked to the Klein Karoo Rural Water Supply Scheme (KKRWSS) which will also secure sustainable water for Dysselsdorp, De Rust and the rural areas. In order to ensure the long term water security for Oudts­hoorn, Dysselsdorp, De Rust and the rural areas served by KKRWSS, the Department of Civil Engineering Ser­-vices of Oudtshoorn Municipality is now calling for proposals for the Bulk Water Supply Line project to be implemented.”

Die suksesvolle tenderaar, Worley Parsons, is in November 2011 vir die bedrag van R 6 967 038,75 aangestel vir onder meer die ontwerp van die pyp­lyn, die saamstel van tenderdokumente, die evaluasie van tenders en konstruksietoesig.

(Volgens die tenderdokument is die begrote koste – in 2011 – van die projek R106 miljoen en die konstruksiepe­-riode 18 maande.)

Vier en ’n half jaar later, op 10 Junie 2016, word Chris Koch, Waarnemende Direkteur: Tegniese Dienste van die munisipaliteit in ’n ander publikasie as volg aangehaal: “In hierdie stadium wil ons hê die departement van waterwese moet voortgaan met die eksplorasie­-werk en gepaardgaande leweringstoetse om presies te bepaal hoeveel water beskikbaar is en hoe volhoubaar dit benut kan word.”

Nou hoekom is die ontwerpers van die pyplyn reeds in 2011 aangestel terwyl die vermoë van die waterbron in 2016, vier en ’n half jaar later, nog onbekend is?

Die munisipaliteit ontvang en spandeer openbare geld en die publiek het dus die reg om te weet hoe dit spandeer word.

Baie dankie aan die munisipale amptenare wat onder baie moeilike omstandighede nog hul werk doen – dit word raakgesien en waardeer.

– Reynhardt Brittnell, Oudts­hoorn

(Brief verkort as gevolg van lengte. Die brief is na die Oudtshoorn Munisipaliteit gestuur vir reaksie, maar geen reaksie is teen druktyd ontvang nie. – Redakteur)