Sms’e van lesers

■ Die lykwaens parkeer nou sommer op die geel strepe by die begraafplaas op die De Rustpad. Hulle staan heel oggend daar sonder dat ’n verkeersbe­ampte hulle ’n ticket gee. Wat ’n lekker “maak wat jy wil”-dorp.