Ope brief aan Oudtshoorn-raadslede

Pierre Nel is ongeregverdig gesekwe­streer terwyl hy probeer het om Oudts­hoorn se belange te beskerm teen die heraanstelling van Noël Pietersen as munisipale bestuurder.

Pietersen is in Desember in Oudtshoorn se landdroshof aan vyf aanklagte skuldig be­vind.

Ek het ná Pietersen se aanvanklike aanstelling deur die ANC-administrateur, mnr Scheepers, navraag gedoen by die Ukhahlamba Munisipaliteit oor sy werksetiek en ’n skokkende verslag ontvang. Hy is ná die verstryking van sy termyn nie weer daar aangestel nie.

Pierre Nel was een van slegs twee raadslede wat die moed gehad het om beswaar te maak teen Pietersen se aan­stelling deur Scheepers. Met Pietersen se skuldigbevinding is Pierre Nel se destydse waarskuwing nou as gereg­verdig bevestig.

Ek skryf hierdie brief om te versoek dat die huidige DA-raadslede die onreg regmaak wat ons geliefde munisipali­teit teenoor oud-raadslid Pierre Nel gepleeg het.

Trek terug die onsinnige ongereg­ver­digde eis vir regskoste wat die muni­sipaliteit teen Pierre Nel gevoer het tot op die vlak van sekwestrasie van sy boe-d­el, terwyl al die amptenare geweet het hy het geen bates nie.

Die hele vendetta is teen hom gevoer deur ’n ANC-raad en amptenary, terwyl die DA hande­wringend sit en toekyk het hoe Pierre Nel as sondebok gekruisig word.

Ons het ’n baie goeie regspan gehad om Nel by te staan. Ek het self R200 000 bygedra tot sy saak.

Hierdie sekwestrasiebevel is onsinnig – daar is geen voordeel vir enigiemand daarin nie. Pierre Nel wou die dorp red. Oudtshoorn kan eerder ’n standbeeld vir hom oprig.

Indien die raad voortgaan om nie Pierre Nel se sekwestrasie op te hef nie, sal die gemeenskap baie ontevrede wees. Ek daag elke raadslid uit om te sê of hulle Pierre Nel se sekwestrasiebevel steun of nie. Die mense moet weet.

– Nic Barrow, Oudtshoorn