Briewe van lesers

Wanneer ek die brief van William Gould in Die Hoorn van 20 Januarie lees, begin my bloed weer opnuut kook oor die miskenning van die gestremdes en slapgattigheid van verkeersmanne en -vroue.

Ek verwys net na ’n paar kritieke situasies waar hierdie manne en vroue afwesig is en die vraag laat ont­staan of hulle nog op pad is, want hulle is nêrens sigbaar nie. En hier praat ek nie van law enforcement nie.

• By ’n vrugtestalletjie by Checkers in Hoogstraat staan daar elke dag, heeldag ’n bakkie op die gestremde par­kering by die stalletjie. Kan dit wees dat die verkeersmanne/-vroue nooit in Hoogstraat ry en dit sien nie, of kyk hulle maar in ’n ander rig­ting omdat dit te warm is om uit die gemak van hul lugversorgde motors te kom.

• Voertuie sonder die gestremde plakker parkeer altyd in alle rustigheid op die enigste ander twee parkeerplekke by Sportscene.

• Groot vragmotors gebruik die ryvlakke as op- en aflaaisones en ver­oorsaak verkeersophopings sonder dat verkeerspersone sigbaar is en die orde herstel.

• Wanneer verkeersligte nie werk nie, is daar nooit verkeersmanne/-vroue op puntdiens soos waaraan ons voor­heen ge­woond was nie.

• Taxi’s het ’n free for all en tree op asof hulle die vryheid van die dorp het – bloot omdat hulle weet daar is nie verkeersmense nie.

Ek wil darem vir Spar en Pick n Pay bedank vir die feit dat hulle sekuriteitsmense altyd toesien dat daar nie ander motors op die parkering vir gestremdes staan nie.

Ek hoop die munisipale bestuurder en burgemeester bestudeer die maandelikse verslae oor die situasie in ons stra­te en hoeveel boetekaartjies deur ver­- keersmense vir oortredings uitgereik word.

Plaas die law enforcement-amptenare by die departemente waaronder die verskillende bywette val en laat hulle hul werk daar doen. Omdat hulle nou onder verkeer val, meen hulle dat dit hul werk is wat hulle moet doen.
Gestremde van die Hoorn