Briewe van lesers

Rus sag, tot ons weer ontmoet

Op Dinsdag 1 Junie 2021 om 11:35 kry ons die verpletterende nuus. In jou denke is jy onmiddellik platgeslaan, maar nie uit nie. Dit verg ’n paar mi-nute dat die boodskap moet insink. Kan dit waar wees? lemand nie dalk ’n fout begaan nie. Dan twee WhatsApp-boodskappe wat lui: “Meneer, ons het nou sopas die slegte nuus ontvang van Meneer Gray se afsterwe.”

Jou liggaam gaan in ’n bewerasie en jy stort ’n traan oor ­hierdie man met die naam van Meneer Gray.

Die uitvoerende bestuur van die Gemeenskapspolisieringsforum wil langs hierdie weg ons medelye betuig aan die bedroefde familie van mnr Gray. Ons het mnr Gray leer ken as ’n afgetrede kolonel in die Suid-Afrikaan-se Weermag, voorsitter van die Sub-forum sektor 3 as ’n toegwyde, hard- werkende man wat sy regskennis in soveel hoedanighede met ons gedeel het. In sy hoedanigheid as voorsitter van sektor 3 wat die Wesbank, Noord en die middedorp ingesluit het, het hy altyd sy vinger op die pols gehad insamewerking met adjudant-offisier Du Plessis en sersant Jackson.

Geen taak was vir hom te klein of groot nie. Hy was altyd daar om te help. Sy insette, deelname en teenwoordig-heid in vergaderings gaan ons verskriklik mis.

Hy was ’n mense-mens en het altyd ’n positiewe invloed gehad op ander se lewe. Die Gray-familie, ons wil vir julle baie dankie sê dat julle hierdie fenominale man, pa en oupa, as leier vir ons geleen het om in vennootskap met die Suid-Afrikaanse Polisiediens en sy ander strukture te kon werk. Ons eer sy lewe. Rus sag kollega, vriend, voorsitter en leier tot ons weer ontmoet.
– Patrick Blaauw, GPF-voorsitter, Oudtshoorn

Sien uit na ontwikkelings

Oudtshoorn se visie 2030 is ’n meesterstuk wat nou vir die eerste keer sy regmatige plek in die dorp se administrasie gekry het. Dit is alles te danke aan die huidige burgemeester wat die visie verstaan en die politieke leiding gee. Boonop het hy ander partye laat inkoop in die dorpsbestuur sodat dit nie ’n eenpartysukses is nie.

Vir die eerste keer wemel die nuusblaaie en sosiale media van ontwikkelings, toerisme, werkskepping en ge- leenthede vir beleggers in ons dorp. Anders as voorheen waar die nuus oorheers is deur die stryd tussen die burgemeester en munisipale bestuurder.

Dit maak ons opgewonde omdat die dorp selfs nou gekroon is as die dorp in die land wat die grootste vooruitgang oor ’n tydperk van vyf jaar toon. ’n Verdere rede vir hierdie suksesverhaal is die rol wat die strategiese portefeulje in die uitrol en implimentering van visie 2030 speel. Boonop kan amp-tenare ook nou hul werk sonder politieke inmenging doen en is dit nie nodig om voortdurend oor hul skouer te loer nie.

Jammerlik gebruik partye en individue wat buite staan, die brand van buitebande om aandag te trek en die raad te probeer ontspoor. Die jongste taktiek is om elke goeie raadsbesluit te verdraai in ’n poging om ’n prentjie te probeer skets dat die burgemeester onsimpatiek is. Hulle onderskat die kiesers wat die koerante lees en verstaan wat hulle lees se integriteit geheel en al. Ons sien almal uit na die werkgeleenthede met die vele ontwikkelings en ander gebeure.
– Krulkop-politikus, Oudtshoorn

Verwyte los nie probleme op nie

Ek sien in verlede week se Herrie die ANC se advertensie van geboue/strukture wat onder DA-bestuur vernietig is. Wie was in beheer/die okkupeerder van genoemde strukture tydens die vernie-tiging? Dit het beslis nie in een dag/nag geskied nie.

Ek sal beslis nie toelaat dat my eiendom, soos my woonhuis, deur misdadigers afgebreek word nie. Nie dat ek die stelselmatige afbreek van Dysselsdorp se taxistaanplek goedpraat nie, maar dit moes nooit gebou gewees het nie. Glo nie daar is één passasier by daardie punt opgetel nie. Nog ’n paar miljoen rand in die water gegooi.

Voeg maar by die ander twee persele die volgende by: plaveistene wat helder oordag vanaf sypaadjies “verdwyn” het. Padtekens, lamppale en riooldeksels wat gestroop word. Die hartseer van hierdie saak is dat skroothandelaars hierdie materiaal aankoop, welwetend dat dit wederregtelik bekom is. Dan het daar natuurlik tydens ANC-beheer selfs boumateriaal sy weg na Dysselsdorp gevind. Hoekom was die ANC toe tjoepstil?

Moenie so vinnig wees om te oor-deel, net omdat dit jou en jou saak pas nie. Doen liewer iets opbouend, asb.
– Pieter, Oudtshoorn