Briewe / Letters

Werk die munisipale amptenare werklik?

Soos die ou man gesê het: “I have my doubts”.
Ek is van voorneme om elke week ’n ander lêer as voorbeeld te gebruik om aan te toon dat die munisipale amp­tenare, van bo tot onder, nie ­korres­pondensie beantwoord nie.

Die vraag is nou: Waarvoor word hulle betaal? Oordeel maar self.
Hulle maak persverklarings en be­loftes (en skep so verwagtinge by inwoners – wat hulle net nie in staat is om na te kom nie). As hulle nie eens hulle korrespondensie kan beantwoord nie, hoe kan hulle derduisende wonings bou sonder dat die fondse beskikbaar is, sonder dat daar ’n studie gemaak is ten opsigte van riool en water asook die impak op ’n sekere gedeelte van die dorp wat hoogs flora-sensitief is? Kom ons laat dit daar.

Die volgende skrywes is namens ’n kliënt van my aan die munisiapliteit gerig en nog geen antwoord, of ordentlikheid van ’n ontvangserkenning is ontvang nie:
• 17 Oktober 2016 – Munisipale bestuurder
• 15 Desember 2016 – Raadslid Kersop met afskrif van vorige skrywe
• 20 Februarie 2017 – Skrywe aan raadslid Kersop
• 2 Maart 2017 – Munisipale bestuurder en raadslid Kersop

Ons was tog so hoopvol toe die DA “oorneem”, maar wat het intussen verbeter?
Hulle vergeet dat die belastingbetalers die aandeelhouers is in die munisipaliteit, die raad van direkteure, en die amptenare en die werknemers. Dit beteken dat hulle almal in die be­lastingbetaler se diens is – arm of ryk.

As hulle nie hulle werk wil doen nie – dan moet hulle padgee. Kry mense wat vir baie minder salarisse baie beter dienste kan lewer.
– Johan Wagener, Oudtshoorn

KKNK-verkeer ’n nagmerrie

Hierdie was weer eens ’n wonderlike kunstefees en het ek dit geniet, behalwe vir die verkeer wat ’n nagmerrie was.

By die verkeersligte was daar alewig ’n verkeersophoping met geen ver­-keers­konstabel in sig of op puntdiens om die verkeer te beheer en beter te laat vloei nie.

Dit was duidelik dat ons verkeersdepartement geen verkeersplan vir die fees in plek gehad het nie en daar ook nie ’n senior verkeersbeampte in die strate was nie.

Dit het ’n situasie geskep waar elke verkeersbeampte maar sy eie ding gedoen het.
Miskien het die verkeersdepartement die burgemeester verkeerd verstaan toe hy onlangs gevra het dat hulle meer sigbaar moet wees.

Dit wil voorkom of hulle dit verstaan het dat daar baie motors met blou ligte aangekoop moet word.
Die mees logiese ding wat die raad behoort te doen is om ’n verslag vanaf die hoof by die verkeer aan te vra, dit te bespreek en die leemte aan te spreek en aan te vul.
– Japie Coetzee, Oudtshoorn