Briewe

Skrywer reg oor taxi’s en verkeerprobleme

Die brief in Die Hoorn van 13 Februarie 2020 (Taxichaos) oor die chaos ten opsigte van die verkeer in die algemeen en taxi’s in die besonder is akkuraat en waar.

Daardie brief is net nog ’n byvoeging tot die vele ander briewe, sms’e en versoeke op sosiale media die afgelope jaar wat eenvoudig geïgnoreer word.

Soos met vorige briewe noem die verkeersdepartement niks oor wat gedoen gaan word om die vele probleme aan te spreek nie.

In plaas daarvan en soos voorheen word ’n relaas gegee oor wat die rol en pligte van die verkeer en wetstoe­passers veronderstel is om te wees.

Die punt is, die verkeersdepartement noem dat die verkeerspersoneel nie altyd daar is wanneer oortree word nie en dit is reg. Die probleem egter is dat hulle myns insiens nooit daar is nie.

Of daar te min gekwalifiseerde verkeersmanne is en of die bestaandes nie die situasie kan aanspreek nie, sal net die betrokke direkteur weet wat gereeld die skrywes van bekommerde inwoners lees.

Selfs die raadslede wat ons politieke leiers is, swyg oor die situasie van wanorde.

Die ongelukstatistiek van ons dorp is verdoemend, taxi’s handhaaf ’n free for all-beleid. geen puntdiens vind met beurtkrag plaas nie, daar is die ignorering van rooi verkeersligte, jaagduiwels ens, ens, ens.

Steeds skitter verkeersmanne in hul afwesigheid.

Wanneer mense se lewens in gevaar is, moet die aanstelling van meer be-kwame verkeersmanne as essensieel beskou word. – Oudtshoorniet

Consultation still needed for land use change?

In the recent past changes of land uses in a residential area were part of a set procedure.

If, as an example, some developer wished to erect a structure for which the area was not zoned, the developer would have to advertise his/her intentions and the plans would be available for concerned ratepayers to view for a period of fourteen days.

The matter would then go to a council meeting for discussion and possibly ratification.

It appears to me that no consultation is now needed. Local rumor had it that the building that was being built on the vacant piece of land on the left hand side of Langenhoven Road, was to be the home of the Montessori School. Suddenly, the plan was altered. We now have a shopping complex on the site.

The reason given for the about turn is that traffic exiting and, I presume, entering the site to drop the young students would create a danger for oncoming traffic.

No residents in the area were consulted regarding the change.

The traffic entering and leaving the complex as it now is must have magical powers! Can we be expected to believe that vehicles dropping children twice a day, are a greater danger to other road users than shoppers accessing the site all day!

Living near or next to a school is a bonus. The school is closed for at least 10 weeks in every year, there are no parties at night and they are quiet places most of the day! There are a few weekend activities.

What occasioned the sudden change?
Perhaps our ward councilor would like to provide an explanation? – William Gould, Oudtshoorn

Be the first to comment on "Briewe"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*