Briewe

Verandering van straatname

Met betrekking tot die voorgestelde ver­andering van straatnaam: Voor­trek­kerweg na Nelson Mandela Boulevard:
Gun ons die geleentheid om ’n be­paalde mening rakende bogenoemde onderwerp te lig. Verdra ons dus asseblief in die verband.

Ons het geen beginselbeswaar teen die naamsverandering nie. Gegewe die seer geskiedenis van ons land maak dit vir ons sin om name van “gemene kultuurgoed” aan bepaalde bakens toe te ken.

Name soos bv Voortrekker, Genl Smuts, HF Verwoerd, DF Malan, Rhodes en King George wat aan strate toegeken word, miskien die volle ge­skiedenis van ons land.

In die verlede was dit deur die toedoen van “kulturele kolonisasie” wat ons gemeenskappe van hul inheemse geestesgoed ontneem het.

Verandering na Nelson Mandela Boulevard: Ons pleit by u dat u ons nie moet verkeerd verstaan nie. Oud-pres Mandela was inderdaad die “vader van die na­sie”. Inderdaad vandag nog en sy na­la­tenskap kan nie ongedaan gemaak word nie. Gewis nie! Moet ons dus nie ver­keerd verstaan as ons ’n alternatief voorstel nie.

Ons sou wou sien dat die plaaslike kultuurgeskiedenis gestalte vind in naam­gewing van ons bakens. Ons wil nie die voorgestelde naam “Nelson Mandela Boulevard” per se afskiet nie, maar teen die agtergrond van ons ge­skiedenis u vriendelik versoek om die volgende opsies aan u voor te hou.

• Attequa Boulevard (Omdat dit ontleen word aan die geografiese streek van die eerste inheemse volk hier).
• Kanna Boulevard (ontleen aan die inheemse vetplant).
• Armuda Boulevard (ontleen aan die stamhoof Armuda wie se kraal by die huidige Volmoed-Noord was).

Ons wil terselfdertyd die voorstel aan die hand doen dat Baron van Ree­destraat verander word na:
• Kango Boulevard (ontleen aan die term plek van water).
• Swartberg Boulevard (ontleen aan die bergreeks).

Ons wil die voorstelle vir oorweging aanbied. Ons motiveer dit as volg:
• Genoemde name het te make met ons plaaslike kultuurerfenis en geo­gra­fie.
• Dit haal die byt uit die koloniale geskiedenis van ons land.
• Dit ontneem die seer van die apartheidsgeskiedenis.

Ons wil dit weer eens beklemtoon dat ons geen beswaar het indien Voor­- trekkerweg se naam verander word na Nelson Mandela Boulevard nie. Ons wil egter die pleidooi rig dat u tog die voorgestelde name soos voorgehou sal oorweeg.
– Stamhoof Poem Mooney, Attakwa Huis, Oudtshoorn

Vrae oor dorp se drinkwater

Daar was so baie sms’e en briewe in Die Hoorn oor Oudtshoorn se water.

Met verwysing na die “Water Supply and Sanitation in South Africa – Environmental Rights and Municipal Accountability – LHR Publication Series (1/2009)” lees ons: “The Health Act makes it a criminal offence to contravene or fail to comply with any provisions of the Act. In terms of the Health Act, a municipality is obliged to purify water intended for the use of its residents. A municipality that fails to purify water intended for human con­- sumption can therefore be criminally prosecuted.”

Die Wes-Kaapse regering het ook inligting op hul webtuiste van “The National Consumer Protection Act” oor “The right to access to clean water”.

In die “Consumer Protection Act, 2008” lees ons:
54 (2) If a supplier fails to perform a service to the standards contemplated in subsection (1), the consumer may require the supplier to either –

(a) remedy any defect in the quality of the services performed or goods supplied; or (b) refund to the consumer a reasonable portion of the price paid for the services…”

Daar is nie aan Oudtshoorniete skoon drinkwater voorsien nie, so dit beteken sekerlik die munisipaliteit is dan verantwoordelik om ’n gedeelte van ons “basiese watergebruik” terug te betaal vir die tydperk wat daar probleme was.
Om af te sluit is daar ook ’n baie interressante berig (hofuitspraak – saak­nommer 2017/09362) op golegal.co. za wat handel oor 6 kl gratis water wat aan inwoners beskikbaar gestel was.

“…once a municipality has pledged to provide this free minimum supply to everyone resident within its jurisdiction, termination of this supply becomes unlawful.”
– Henri Botes, Oudtshoorn

Vliegongeluk van 22 jaar gelede

Na aanleiding van die berig in Die Hoorn van twee weke gelede oor die vlieg­tuigongeluk: As ek na die meegaande kaart by die berig kyk, het dié vliegtuig byna op dieselfde plek geval waar daar so 22 jaar gelede ook ’n pivaatvliegtuig geval het.

Ek onthou nie die datum meer nie – ek was nog in die weermag en dit moes dus voor 1998 gewees het.

Ek het destyds na die ongelukstoneel gaan kyk. Ek vertel die storie soos ek dit onthou – my feite kan dalk heeltemal verkeerd wees.

Daar was ook twee mense in daar­die vliegtuig, waarvan een ongeluk­kig aan sy/haar beserings beswyk het. Dit het destyds ’n dag of wat geneem voordat die vliegtuigwrak ge­vind is, en dit het later geblyk dat albei passasiers die aanvanklike ongeluk oorleef het, maar dat die een persoon eers ure later aan sy/haar bese­rings dood is omdat dit so lank geneem het voordat daar enige vorm van hulp opgedaag het.

As my geheue reg is, was daardie betrokke vliegtuig van die binneland af op pad kus toe.

Een van die bespiegelinge destyds was dat die vliëenier – moontlik in toestande van swak sig – die Swartberg Skietbaan verkeerdelik vir Oudtshoorn se aanloopbaan aangesien het, want die vliegtuig het teen ’n kleinerige koppie vasgevlieg presies in lyn met die Swartberg Skietbaan, teen ’n hoek wat dit moontlik gemaak het om te vermoed die persoon was besig om reg te maak vir landing.

(Ek weet glad nie wat die ware storie en resultate van Burgerlugvaart se ondersoeke was nie; dit was maar net bespiegelinge).
In die kaart wat in Die Hoorn geplaas is, kan die Swartberg Skietbaan duidelik as ’n ontboste “streep” naby die ongeluks­terrein gesien word!

Dit was net vir my interessant dat – met al die berge en wildernisgebiede rondom Oudtshoorn – twee vliegtuie so naby aan mekaar neergestort het!
– Jan Marais, Oudtshoorn

Nie een in dorp geskik vir Icosa?

Dit verstom my elke dag hoe raads­lede, parlementslede en selfs die pre­sident voor­­gee om die gemeenskap te dien – veral die armes. Van hulle bedrieg dan juis die mense wie hulle veronderstel is om te dien deur hulleself te verryk.

Raadslid Werner Meshoa beweer volgens sy party sy motor het onklaar geraak en hy kon daarom nie ’n vergadering in Kaapstad bygewoon het nie, maar hy eis asof hy wel in Kaapstad was.

Dit gebeur onder die vaandel van ál die politieke partye.

Dit verstom my dat al die top-posisies van Icosa deur Kannalanders beklee word – en dat dit meestal persone is wat Donson onderrig het – behalwe David Kamfer.

Donson se kinders beklee ook topposte. Wil hy vir my sê nie een inwoner van Oudtshoorn is geskik om as Icosa-raads­lid te dien nie en daarom voer hy sy seun van Ladismith af in?

Die Valke se ondersoek na Kannaland duur ook te lank.
– J Steyn, Oudtshoorn

Be the first to comment on "Briewe"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*