Briewe

Rekening oor water – vrae

Einde Januarie 2018 gaan my vorige huurder en nuwe huurder na die muni­sipaliteit van Oudtshoorn, met die versoek dat die waterrekening van die een na die ander oorgedra word.

’n Maand later, ontvang ek ’n waterrekening saam met my belastingrekening, wat ek as ’n menslike fout aanvaar. Ek en die nuwe huurder gaan na die munisipaliteit, waar ons verneem die rekening gaan in die toekoms slegs aan die eienaar gestuur gaan word. Dit ontneem die huurder die reg om sy BTW terug te eis van die ontvanger.

Met navraag ontdek ek dat dit vir my onwettig is om ’n waterrekening aan my huurder te stuur, omdat ek nie vir BTW geregistreer is en ook die verskaf­fer van die water is nie, en ek krimi­neel vervolg kan word. Ek het die aangeleentheid met die munisipaliteit be­spreek en is aan my gesê dat geen waterrekening meer aan huurders ge­-stuur word nie, maar dat die eienaars dit moet betaal. Dit was ’n raadsbesluit.

Ek is ook ingelig dat nuwe vooraf betaalde meters geïnstalleer gaan word wat die probleem sal oplos. Dit is ’n baie gesofistikeerde stelsel wat ’n beperkte hoeveelheid water aan elke verbruiker toestaan in 24 uur-siklusse.

Ek het my bedenkings oor die stelsel en gevra waar die munisipaliteit die geld vir die stelsel gaan kry. Ek wag nou nog vir my antwoord. My vraag of die munisipaliteit nie maar tydelik wil teruggaan op die ou stelsel tot die nuwe in werking is nie, is geweier, terwyl George steeds die ou stelsel gebruik.

Die nuwe stelsel verskil egter totaal hiervan. Dit gaan bestaan uit ’n voorafbetaalde watermeter wat soos aan my genoem R5 000 kos, met ’n tydelike bat­terylewe (verseker aantreklik vir diewe). As daar nie batterye in voorraad gehou word nie, gaan sommige van ons lank sonder water wees.

Dit wil voorkom of Oudtshoorn munisipaliteit gaan sorg vir opwinding.

Ons gaan dit aan ons lywe voel.
– N. Vlok
(Meer inligting oor die nuwe watermeters verskyn by die tweede sms.)

Tuinwater

Baie dankie dat mnr Chris Swart, die senior be­stuurder van water en riool, en die genomineerde van die munisipale bestuurder my antwoorde beantwoord het.

Ons (die inwoners en belastingbetalers) kon ook in verlede week se Hoorn ’n volledige uit­een­setting van die waterposisie van Oudtshoorn lees.

Eerstens wil ek dit hier stel dat ek nie enige groep of organisasie verteenwoordig nie, maar in die supermark, by die kerk, en in die parkeergebied rondom braaivleisvure is die inwoners besig om te praat, te skinder, te klets oor ons water, duur belastings en ander tariewe. Daar doen ook nou weer stories die rondte dat een van ons resorvoirs ’n erns­tige lek gehad het en ons oor die jare miljoene liters water verloor het.

Mnr Swart se brief is volledig en antwoord ’n paar van die vrae.

Dat ons as inwoners die gesuiwerde rioolwater wat ons roosbome en sommige struike totaal vernie­tig het, self moes laat toets om die gehalte te toets vir gebruik as besproeingswater, is vir my totaal onaanvaarbaar. Ons het dit nie vermoed nie en ons het ook nie die fasiliteite of kennis om dit te toets nie.

Ek verstaan dat ons gewikkel is in ’n langdurige droogte. Ons hoop en bid dat ons spoedig goeie reën sal ontvang. Ek was al lank hier toe die Raubenheimerdam rondom 1972 voltooi is en die wonderwerk dat hy twee weke nadat hy voltooi is, oorgeloop het, dws die koste is al lankal verhaal.

Maar ek verstaan dat waterbeperkings en hoë pryse saamwerk om die doel van minder watergebruik aan te help, en soos die stadsraad van Kaapstad erken het – die munisipaliteit het die geld nodig?

Graag herhaal ek my vraag in verlede week se skrywe: Gaan ons in Oudtshoorn ooit weer be­kostigbare water hê om ons tuine mee te verfraai?

Die vraag is nooit geantwoord nie! Na aanlei­ding van die skrywe oor die Blossoms-water, blyk dit dat dit baie duur water gaan wees. Dit wil sê, ons wat lief is tuinmaak sal ’n heel ander rigting moet inslaan. Ons gaan nie meer sagte tuin maak nie. Ons gaan nou moet sement gooi, potplante, vetplante, malvas, bougainvillas, ens moet plant en so die minimum water in ons tuine gebruik.

Lekker tuinmaak.
– Pieter Retief, Oudtshoorn

Hoe verklaar u dit II

Ek sien op beide plaaslike koerante se voorblaaie word die afgelope tyd prominente kennisgewings geplaas tov die waterkrisis wat Oudtshoorn tans beleef. Jammer, te min te laat.

Die aanhaling: “geen water, geen lewe” is so waar, maar moes minstens ’n dekade of twee gelede in aanmerking geneem gewees het… Maar toe was ons te besig om te kyk waar ons die Munisipale koffers kan plunder.

In die jongste uitgawe van Die Hoorn word die vlak 4 (ernstige ) waterbeperkings gepubliseer. Dit is goed en reg, maar weer eens te min te laat.

Wat egter vir my totaal onverstaanbaar is, is die feit dat in dieselfde koerant kennisgewings geplaas word van (weer eens) die moontlike ontwikkeling van ’n “mall” en gepaardgaande woonbuurt by die verdeling van die Calitzdorp/Mosselbaai-roete. Verder ook die uitbreiding van Rose Valley en die aansoek van ’n persoon vir die ontwikkeling van ’n agt slaapkamer-gastehuis.

Moenie my verkeerd verstaan nie, ek gun enige persoon vooruitgang en die benutting van ’n besigheidsgeleentheid. Hoe lui die munisipaliteit se kennisgewing; “Prosperity for all”, maar dan nie ten koste van reeds bestaande inwoners en instansies wat reeds gebuk gaan onder waterbeperkings nie.

Ek sou verwag (eintlik wil ek sê ek vereis) dat die munisipale raad die verantwoordelike besluit sou neem om ’n verbod te plaas op enige verdere uitbreidings totdat die Blossomsprojek se water nie aangesluit is by die bestaande waternetwerk nie. Klink dit nie reg, billik en aanvaarbaar nie? Die advertensie op die radio oor die TV-lisensie lui: “Dis die regte ding om te doen.”

Nog ’n wenk. Wanneer die tender vir die Blossomsprojek toegestaan word en die kontrak opge-stel word, stipuleer asseblief dat plaaslike mense in diens geneem sal word. Ons wil tog nie wéér vernietigende protesaksie hê nie. Dit sal ook die meegaande effek hê dat daar groter begrip sal wees vir die waarde van water.

Ek wil, soos Pieter Retief met wie ek terloops volkome saamstem ten opsigte van ons tuine, vra dat die munisipale bestuurder amptelik sal reageer op hierdie mening van my. Die lesers moet my baie mooi verstaan. Ek wil niemand in ’n slegte lig stel nie. Ek wil net my opregte en goedbedoelde bekommernis uitspreek omdat ek lief is vir ons dorp en graag wil sien dat Oudtshoorn nog vir baie jare sal voortbestaan. Ek wil nie sien dat Oudts­hoorn deur ondeurdagte en onbeheersde uitbrei­dings “ uitgedroog” word nie.

Kom ons ondersoek liewer die moontlikheid van die vestiging van ligte nywerhede wat nie ’n te hoë waterbehoefte het nie. Dan wil ek ’n vroeëre voorstel van my herhaal: Maak gebruik van werkloses wat werklik wil werk om indringerplante uit te roei. Die Kaapstadse Raad het noemens­waar­dige resultate met hul program behaal. Ons is nou werklik in die ongelukkige situasie wat ons noodsaak om álles denkbaar te doen om ons kosbaarste voorreg, naas die lewe self, te beskerm.

Laat ons dit ’n gesamentelike poging maak, munisipaliteit (en ek wil graag elke raadslid insluit), belastingbetalers, besighede en werkloses. Ek is seker bergboere sal ook geneë wees om hulp en kennis by te dra.

Kom ons red Oudtshoorn as ’n gemeenskap.
– Steeds bekommerde Pieter, Oudtshoorn

Munisipaliteit skenk aandag aan briewe

Die Oudtshoorn Munisipaliteit is tans besig om aandag te skenk aan die twee lesersbriewe op hier­die bladsy. Chris Swart, senior bestuurder, water en riool, het ontvangs van beide briewe erken. Die antwoorde op beide briewe sal in volgende week se uitgawe van Die Hoorn gepubliseer word.