Briewe

Dubbele standaarde

As dit klink na ’n geval van suur druiwe, wees gerus, dit is nie so nie. Ek het niks om te bewys nie. Maar, met hoe ons DA-stadsraad opereer, is ek seker dat hulle ook nie altyd hulle besluite verstaan nie. Of hul motiewe nie.

Op 28 Februarie 2019 verskyn kennisgewing nr 68 van 209 – “Oudit­komitee”. Weens my jarelange betrok­kenheid by verskeie instansies, die stadsraad en ander komitees het ek ook my voorlegging gemaak omdat ek gedink het ek is bekwaam genoeg, en goed toegerus, om ’n positiewe bydrae te kan maak.

Maar, ek het my misgis met die DA se troebel politiek wat hulle bedryf. Die advertensie het nie gemeld dat die aansoek BEE moet wees nie en dit het ook nie gesê dat net sekere rasse aansoek mag doen nie.

Dit het “onafhanklike bevoegde persone uit die privaatsektor” gesoek om op die Raad se Ouditkomitee te dien.

Daar is wel gesê dat “die Raad nie verplig is om ’n aanstelling te doen nie!” Deur iemand aan te stel, wat hulle gedoen het, aanvaar ek dat hulle tevrede was met die aansoeke.

Nou kom ek by die lagwekkende en diskriminerende optrede van die DA-raad. Daar is nooit geadverteer dat witpersone en mans nie aansoek hoef te doen nie en dat hulle nie oorweeg sou word nie. As ek dit geweet het, sou ek nie my kosbare tyd verspil het om ’n voorlegging te maak nie.

Toe maak hul ’n aanstelling. Op die argument van die burgemeester, mnr Sylvester, besluit hulle dat ’n bruin vrou aangestel moet word. En ek wil dit baie duidelik stel – ek het geen probleem met die persoon wat aangestel is nie – maar die vals advertensie en wyse waarop die DA-raad swig onder die burgemeester se eis – dit is vir my weersinwekkend en toon aan hoe maklik hulle oorreed kan word, net soos ’n weerhaan.

Geen debatering oor vermoë nie. Geen debatering van agtergrond nie. Net eenvoudig, die wit man of ander witmense word nie gesoek nie. Dit is strydig met alles wat ordentlik en eties is. Dit is nie ’n wonder dit gaan so aan in Oudtshoorn nie.

En dan, ten slotte. As ’n DA-raadslid op navraag sê hulle het nie ’n keuse gehad nie, want die burgemeester het dit versoek en toe stem hulle maar saam, dan is ek bevrees – quo vadis DA? Ek antwoord sommer self: Nêrens. Verwoesting van ons dorp.

Maar, soos my ou vriend wyle Piet Greef sou gesê het: “Doet maar so voort. Die afgrond is naby.”
– Johan Wagener, Oudtshoorn
• Reaksie van die Oudtshoorn Munisipaliteit:

Audit Committee: Municipality responds to letter

The Oudtshoorn Municipality responds as follows to the letter by Adam Johannes Wagener
Thank you writing for to us. It is true that the Council unanimously agreed to appoint Pierre Hayward and Belinda Muller as members of the Oudtshoorn Local Municipality’s Audit Committee. The Council is satisfied with the appointment of the two new members, hence the unanimous decision.

We have noted with appreciation that you also accede to the appointment by mentioning that you do not have a problem with the appointees. We do believe that you and other unsuccessful applicants are competent to be part of the Audit Committee. The appointment of the other two also competent members of the Audit Committee does not suggest at all that you were discriminated against. If we could, we would have appointed all applicants, but we only needed to appoint two.

Council has the liberty within the confines of the law to deliberate on matters that are brought to Council, including the process of the appointment of Audit Committee members. This is to ensure that we govern in a democratic manner safeguarding fairness, transparency and representation in terms of the demographics of the community and the country at large.

We want to emphatically state that it is not the intention of the Council to discriminate against anyone, but to see to it that while we are ensuring that the business of Council is done democratically.
– Cllr Colan Sylvester, Executive Mayor, Greater Oudtshoorn