Oudtshoorn hou mini-Nampo

Kobus Theron en Chris Botha wat die inisiatief geneem het om die Kango Agri Expo te reel. Foto: Tisha Steyn

Kobus Theron en Chris Botha wat die inisiatief geneem het om die Kango Agri Expo te reel. Foto: Tisha Steyn

Deur Tisha Steyn
OP Oudtshoorn word nou nie juis mielies op groot skaal verbou nie, en die dorp se naam is nie Botha­ville nie, maar dit beteken nie dat Oudtshoorniete agter die klip is wat nuwe tegnologie en inligting betref nie.

Die pas afgelope Kango Agri Expo was ’n reuse  sukses gemeet aan die groot belangstelling vir wat 46 produk- en diensleweraars op kort kennisge­wing op die terrein van die NG Kerk Schoemans­hoek uitgestal het.

“Nie al ons boere kan dit tyd- en geldgewys bekostig om Nampo of Agri Megaweek toe te reis nie, en ons wou die verskaffers na hulle toe bring,” se Chris Botha, voorsitter van die Kangovalleie Boe­revereniging wat die Expo saam met Kobus Theron van Klein Karoo Agri aangepak het.

Die hoofspreker, Francois van der Merwe, die voorsitter van die Tabakinstituut van Suidelike-Afrika (TISA), het ’n belangrike boodskap gebring vir tabakboere in die gebied wat al meer tabakverbouing as alternatief vir ander bedrywe oorweeg.

In sy boodskap (“Die tabakbedryf: Is die aanslae geregverdig”) het hy boere aangemoedig om ten spyte van nasionale en internasionale druk voort te gaan om tabak van ’n gehalte wat wêreldwyd hoog geag word te produseer. “Tabakprodusente hoef nie skaam te wees om tabak te produseer nie – jy maak ’n lewe op ’n eerbare manier.”

Jaco Malan, besturende direkteur van Universal Leaf SA, die grootste tabakprodusent en -koper van lugdroogtabak in Suider-Afrika, het gepraat oor die lewens­kragtigheid van die tabakbedryf in die bedieningsgebied van die Kangovalleie Boerevereniging.

“Oudtshoorn het ’n unieke lugdroogtabak-produk wat wêreldwyd gesog is as gevolg van die chemiese samestelling.” Volgens Malan is daar ’n behoefte aan die tabak wat in die Oudtshoorn-gebied verbou word. “Tans kan ons nie in die behoefte voorsien nie. In 2008 was die totale Oudts­hoorn-oes 32 ton, in 2016 207 ton, en na verwag­ting gaan die 2017 tonnemaat 332 ton wees. Die beplanning vir 2018 is 450 ton.”

Een van die hoofborge, die Franse maatskappy Roullier/Timac Agro, se verteenwoordiger Olivier Duval, en Henry Hoek van Suid-Afrika het inlig­ting verskaf oor nuwegenerasie-bemesting, wat enersyds berus op die stimulering van wortelgroei wat absorpsie van bemesting maksimeer, en die unieke manier waarop plantstres gereduseer word.

Dié bemesting met tweërlei uitwerking is reeds suksesvol in die Klein Karoo toegepas op ’n tabakland wat vernietig is deur ’n haelbui, wat met behulp van die wortelstimulant en anti-stressor stres­reguleerder restoureer is om ’n rekordoes te lewer in plaas daarvan om ingeploeg te word.

’n Ander insiggewende praatjie is gelewer deur Jaco van Deventer, CapeNature se programbe­stuurder: wildbedryf oor wetgewing rakende die bedryf wat naas tabakproduksie die vinnigste in die Wes-Kaap groei: “Die doel van Wetgewing is nie om die bedryf aan bande te lê nie, maar om ons unieke plant- en dierbiodiverstiteit te beskerm.”

Dieregesondheid was ook hoog op die agenda. ’n Outopsie van ’n dragtige siek skaap deur MSD Dieregesondheid se veearts, dr Tom Strydom, het groot belangstelling ontlok.

So ook het die draadspan-kursus vir plaaswer­kers, wat ook deur 32 Graad 10-leerders van Calitzdorp Hoërskool bygewoon is. Volgens die leerders se landboutegnologie-onderwyser Gerrit Huysamen, is draadspan deel van die leerplan, en glo hy 25 persent teorie en 75 persent blootstelling aan die praktyk is die regte benadering.

Die aand is afgesluit met ’n spitbraai vir die uitstallers en almal was dit eens dat die Expo ’n jaarlikse instelling moet word.