Klein Karoo Groep presteer ondanks Covid-19, droogte

Johannes Delport (links), voorsitter van die direksie van Klein Karoo Eiendoms Beperk (KKEB), saam met van naaslinks Johan Schoeman, wat einde Desember ná 19 jaar diens uittree as hoofbestuurder van KKEB, Josephine Oosthuizen, wat Schoeman as hoofbestuurder opvolg, Laubscher Coetzee, wat in ’n stemming tot direkteur van KKEB verkies is, David Malan, besturende direkteur van Klein Karoo Saadproduksie, en Terblanche du Plessis, besturende direkteur van Klein Karoo Agri. Hoewel Oosthuizen oorneem as hoofbestuurder van KKEB, sal sy ook voortgaan met haar huidige verpligtinge as hoof finansiële beampte. Foto: Schalk le Roux

HY is dankbaar dat Klein Karoo Eiendoms Beperk (KKEB) ondanks die Covid-19-pandemie en voortslepende droogte steeds ’n wins kon toon, het Johannes Delport, voorsitter van die KKEB-direksie, Vrydag by die maatskappy se jaarvergadering in die Boeresaal op Oudtshoorn gesê.

Die produsente se reserwes is egter dramaties aangetas deur die droogte wat nou al vyf jaar voortduur. “Dit wil egter lyk of ons weerpatroon aan die verander is. Ons hoop en glo dat ons vanjaar goeie reën sal kry wat produsente weer in ’n beter posisie sal plaas,” het Delport gesê.

Dit is positief dat KKEB daarin kon slaag om die samesmelting tussen Klein Karoo International en Mosstrich te implimenteer nadat die Mededingingstribunaal die transaksie in Augustus verlede jaar goedgekeur het. “Ons is baie opgewonde oor die toekoms van hierdie besigheid (Cape Karoo International). Covid-19 het ongelukkig ’n baie groot impak op ons volstruis-filiaal gehad, maar ek glo dat ons as gevolg van die samesmelting ons markte beter sal kan bedien en dissipline in ons bedryf handhaaf,” het hy gesê.

Die Covid-19-pandemie het Klein Karoo Saadproduksie (KKSP) se bedrywighede nie te veel ont­wrig nie. “Ons is dankbaar dat ons hier ’n groot bydrae kon lewer om produsente se inkomste te maksimeer en hoër waarde-produkte te kon plant met die beperkte water tot ons beskikking.”

Delport het gesê Klein Karoo Agri (KKA) het baie goed presteer in die huidige moeilike ekonomiese omstandighede en daarin geslaag om hul omset en wins te verhoog.

• David Malan, besturende direkteur van KKSP, het gesê die onderneming se omset het die afgelope jaar met 24% gegroei van R349 miljoen in 2019 tot R434 miljoen in 2020. Dit het dit moontlik gemaak om aan saadprodusente aanvullende uitbetalings van R21,5mil­joen te doen, die hoogste nog. Die onderneming se wins het van R43,8 miljoen in 2019 tot R46,8 miljoen in 2020 gestyg.

“Die rol wat landbou gaan speel in die heropbou van die wêreldekonomie (ná die Covid-19-pandemie) word wyd erken.

“Ons besigheid is goed geposisioneer om die geleenthede wat hieruit gaan voorspruit te benut,” het Malan gesê.

Terblanche du Plessis, besturende direkteur van KKA, sê KKA het te midde van ’n uitdagende jaar bo verwagting presteer.

Die bestuur moes die risiko’s wat weens die droogte en die Covid-19-inperking ontstaan het die hoof bied met pro-aktiewe en verantwoordelike optrede, het hy gesê. Fokus is geplaas op kostebesparing, voorraad- en kontantvloeibestuur ten einde volhoubaarheid te verseker. KKA het die 2020-boekjaar afgesluit met ’n omset van R729 miljoen teenoor die R710 miljoen van die vorige boekjaar. Die netto-wins het van R8,7 miljoen in 2019 tot R8,9 miljoen in 2020 gestyg.

Du Plessis het ook verwys na KKA se lojaliteits­program om lojale kliënte te beloon vir hul ondersteuning. Die beloning is in die vorm van ’n jaarlikse kontantuitbetaling. Vanjaar se lojaliteitsuitbetaling is R2,8 miljoen teenoor die R2,2 miljoen van verlede jaar, het hy gesê.

• Cape Karoo International se jaarvergadering vind vandag plaas. (Deur Schalk le Roux)