Dorstige indringerplante moet uitgeroei word

Die Calitzdorpdam en Nelsrivier. Die rivier wat die dam voed, is oor die jare oorgeneem deur indringerplante.
Foto verskaf

“KLIMAATSVERANDERING het reeds sy kloue in die Suid-Kaap ingeslaan. Dit is nou meer as ooit tevore vir grondeienaars en grondbestuurders belangrik om drastiese stappe te neem ten einde te verseker dat riviere en opvangsgebiede skoongemaak en indringerplante uitgeroei word,” sê Cobus Meiring van die Suid-Kaap Grondeienaarsinisiatief (SCLI).

Meiring was lid van ’n onlangse feitesending in die streek om te bepaal wat die ekologiese toedrag en impak van die droogte is op riviere in die Suid-Kaap.

“Die voortslepende droogte in die Klein Karoo het ’n noemenswaardige impak op die landelike omgewing sowel as die bevolking wat blootgestel is aan die plaaslike weerstoestande en klimaat, en wat ’n bestaan moet maak op die platteland,” sê hy.

Calitzdorp en Ladismith se inwoners is byvoorbeeld afhanklik van water wat uit die Swartberg-opvangsgebiede vrygestel word. Hoewel onlangse reën verligting gebring het in die Ladismith-omgewing, is die vlak van die Calitzdorpdam steeds kritiek laag.

“Die Nelsrivier, wat die voedingsaar van die Calitzdorpdam is, was nog tot onlangs niks anders as ’n droë loop nie,” sê Meiring.

Volgens Japie Buckle, tegniese raadgewer van die Departement van Omgewingsake, is ver­skeie jare se uiters lae reënvalsyfers die hoof­rede vir die slegte toedrag van watersake. Hy sê egter die Nelsrivier – wat die Calitzdorpdam voed – het oor die jare heen op groot skaal oortrek geraak met indringerplantegroei en dat dit lank reeds nie meer ’n standhoudende rivier is nie.”

“Drastiese stappe is nodig om te verseker dat riviere en opvangsgebiede skoongemaak word van indringerplante,” waarsku Meiring.

SCLI en die Tafelbergfonds is tans besig met ’n proses om grondeienaars in rivierstelsels in die Suid-Kaap te help met die ontwikkeling van be­stuursplanne om hulle in staat te stel om indringerplante meer doeltreffend te kan bestuur en uit te wis.