Boere, Oudtshoorn en Eden gesels 1ste keer

Deur Liesel le Roux
’N ERNSTIGE skaarste aan gruis in die Eden Distrik verhinder tans dat gruislae oor grondpaaie gegooi kan word.

Dié skaarste aan gruis was een van die belang­rike besprekingspunte tydens ’n geskiedkundige eerste vergadering tussen boere en raadslede van die Groter Oudts­hoorn Munisipaliteit en die Eden Distriksmunisipaliteit op Donderdag, 23 Februarie wat op Oudtshoorn gehou is.

Ben van Wyk, Eden-raadslid, wat as voorsitter van die vergadering opgetree het, het gesê hy hoop die samewerking en saampraat tussen Oudtshoorn, Eden en die boere is iets wat op gereelde basis voortgesit sal word. “Tydens die vorige bedeling toe ek ’n raadslid op Oudtshoorn was, het so iets net nie gebeur nie; toe is daar nie eintlik met mekaar gepraat nie.” Van Wyk het gesê die vergadering wil “juis probleme aanhoor”.

Volg Hans Ottevanger, senior bestuurder Eden-paaiedienste, is die meeste van die sowat 299 gruisgroewe wat eens gruis be­skikbaar gestel het vir die distrik se meer as 3 000 km grondpaaie, deesdae as gevolg van nuwe nasionale wetgewing onwettig en is daar maar slegs soveel as 32 gruisgroewe wat nog gebruik mag word.

“Dit is ’n enorme probleem dat die gruisblad op paaie opraak. Daar moet deur ’n hele proses gegaan word om ’n gruisgroef wettig te maak. Die provinsie is al vyf jaar besig met die proses en het al sowat R150miljoen reeds daarop bestee.

’n Gruisgroef moet byvoorbeeld tydelik onteien word. Die volle proses om ’n gruisgroef goed te keur, neem volgens berekening 105 weke.

Ottevanger en Tertius Simmers, portefeuljevoorsitter paaie van die Eden Distriksmunisipaliteit, het verduidelik dat die distrik se paaie aan die provinsie behoort met Eeden wat ’n koördinerende rol vertolk.

Eden is in 15 onderhoudswyke verdeel wat nie noodwendig saam met munisipale grense loop nie. Elke wyk beskik oor ’n padskraper en een span werkers.

Verskeie boere om die tafel het ’n versoek gerig dat grondpaaie slegs nat geskraap moet word.
“Dit werk net soveel beter,” het Christoph Strydom gesê, terwyl Hein Jonker opgemerk het dat dit amper beter is om nie grondpaaie te skraap nie as om dit droog te skraap.

Chris Botha het ’n beroep op padowerhede gedoen om innoverend te dink hoe om paaie te verbeter. “Ek kan nie effektief boer as ek nie ’n pad het om my produkte te vervoer nie. Ons kan nie die proses laat doodloop agv wetgewing nie.

“Die tabakbedryf is aan die groei in die gebied. Dit is ’n sensitiewe produk en dit moet ook in ag geneem word by die vervoer daarvan.

Daar was ook talle versoeke dat paaie wat as ondergeskikte paaie geïdentifiseer word nie heelte­mal eenkant geskuif kan word nie omdat dit steeds die enigste vervoerroetes vir mense – dikwels busse met skoolkinders – en landbouprodukte is.

Daar was ook versoeke dat aandag geskenk moet word aan die opgradering van die pad na die Kliplokasie, asook die Lategansvleipad

Raadslid Johan Fourie van Oudtshoorn het gewys op die noodsaak van ’n padherstelplan vir Eden. “Dit is belangrik dat ons met mekaar kommunikeer en inligting deurgee na boerevereni­gings.