Bome van Hoop – so raak inwoners, besighede en jy betrokke!

Twee plantkenners van Oudtshoorn wat voorvat by die Trees of Hope-projek, Jan en AnneLise Vlok, by ’n papierbasboom wat onlangs op ’n verkeerseiland in Oudtshoorn geplant is. Foto: Natalie Baker

ELKEEN van die 100 000 bo­me wat oor die volgende ses jaar op Oudtshoorn geplant gaan word, se koördinate asook die naam van die persoon verant­woor­delik vir die versorging daarvan gaan op ’n boomregister geplaas word.

Volgens Jaco Vorster, ondervoorsitter van die Oudtshoorn Besigheidskamer wat die Trees of Hope-projek geloods het om Oudtshoorn te verfraai en die beeld van die dorp positief te beïnvloed, is dié projek nie net ’n belegging in die omge­wing nie, maar strek dit ook tot voordeel van die eko­stelsel.

Die Trees of Hope-projek geskied onder die leiding van twee plantkenners, die inwoners Jan Vlok en AnneLise Schutte-Vlok wat al 24 jaar op Oudts­hoorn woon.

Jan werk al vir bykans 40 jaar met plante, eers as bosbouer, toe as navorser by Saasveld Navor­singstasie, daarna as botanis by Kaapse Natuurbewaring en sedert 1997 as omgewingsadviseur. Hy het onder andere die plantegroei van die Klein Karoo, Tuinroete en die Oos-Kaap op fynskaal (1:50 000) gekarteer, iets wat slegs as ’n monumentale werk beskryf kan word.

AnneLise werk op haar beurt al vir sowat 30 jaar met plante, aanvanklik as student en universiteits­lektor en sedert 1998 in diens van die Wes-Kaapse Natuurbewaringsraad (nou CapeNature).
Die egpaar het in 2010 ’n veldgids, Plants of the Klein Karoo, die lig laat sien. Dié belangrike en gewilde boek is tans in sy tweede druk.

“Dit is vir ons ’n voorreg om as vrywilligers betrokke te wees by die verfraaiingsprojek op Oudts­hoorn en saam met die passievolle mense te werk,” sê AnneLise.

Die egpaar het ook ’n nuttige boomlys opge­stel om inwoners te help wanneer hulle bome wil plant (sien links). “Dit is gebaseer op spesies wat ons oor die jare opgelet het goed op Oudtshoorn aard.”

So raak inwoners betrokke
• Vorster het inwoners aangemoedig om deel van die projek te word en self inheemse bo­me by hul huise aan te plant. Diegene wat wil hê die bome moet ook op die boomregister aangebring word, kan die Oudts­hoorn Besigheidskamer nader om die koördinate te kom bepaal (tel 044 272 6637).

Vorster sê die projek word goed ondersteun deur besighede, iets waarvoor die Besigheidskamer baie dankbaar is. Supaquick betaal by­voorbeeld R50 van elke transaksie wat lede van die Besigheidskamer by hulle doen, oor aan die Trees of Hope-projek, terwyl Sui­derkruis Sekuriteit die eerste maand se paaiement van nuwe kontrakte aan die projek skenk. Twee ander besighede, Cango Valle Water en Karusa, het reeds aangebied om elk die verfraaiing en instandhouding van ’n verkeerseiland in Oudtshoorn te doen.