Begroting dien voor rumoerige raadsvergadering

Deur Liesel le Roux
Die Groter Oudtshoorn Munisipaliteit se meerjarige konsepbegroting vir 2019/2020 en 2021/ 2022 asook konsep-GOP (Geïntegreerde Ontwikkelingsplan) vir 2019/2020 is Maandagoggend (27 Mei) tydens ’n rumoerige vergadering by die raad ingedien vir oorweging en moontlike aanpassings.
Die twee dokumente is nou ter insae van inwo­ners beskikbaar op die munisipale webtuiste, munisipale betaalpunte, biblioteke en munisipale satellietkantore.

Burgemeesters-imbizos met inwoners oor die begroting en GOP-dokument sal vanaf volgende Maandag tot volgende Donderdag tydens inwo­nersvergaderings in al die wyke met inwoners bespreek word.

Die vergaderings begin om 18:00. Maandag kom wyke 1, 2, 3, 4, 7 en 8 aan die beurt, Dinsdag wyke 5, 6, 7 en 13, Woensdag wyke 9, 10 en 11, en Donderdag wyke 11 (tweede venue), 12 en 2 (tweede venue).

Advertensies met meer inligting oor die tyd en plek van vergaderings verskyn vandeesweek op bladsye 10 (Xhosa) en 11 (Afrikaans en Engels). Inwoners wat nie weet in watter wyke hul is nie, kan die munisipaliteit by tel 044 203 3000 kontak.

Inwoners sal 21 dae hê vanaf Maandag se vergadering om kommentaar oor die konsep-GOP en konsepbegroting by die munisipale bestuurder of burgemeester in te dien. Die finale GOP en begro­ting sal na aanpassings dan voor einde Junie voor die raad dien vir goedkeuring.

Die burgemeester, Colan Sylvester, het aangedui dat die raadslede op 6 Junie ’n werksessie gaan hê oor die konsep-GOP en -begroting.

So kan tariewe styg
Die konsep-dokumente maak voorsiening vir die volgende tarfiestygings in die nuwe boekjaar wat op 1 Julie afskop: elektrisiteit -13,10%; water – 7,5% – 12%; erfbelasting – 5,8%; riool – 6,5%; en vullisverwydering – 10,5%.

Opposisie peper speaker met vrae
Daar was sedert verlede week heelwat verwikkeling rondom Maandag se spesiale raadsvergadering.

Die vergadering is aanvanklik vir verlede Vrydag­oggend om 08:00 geadverteer, maar Donderdagmiddag deur die speaker, Julia le Roux (DA), uitgestel omdat sy siek was.

Opposisieraadslede van die ANC, Icosa en Sarco wat wel Vrydagoggend om 08:00 aange­meld het vir die vergadering het ’n prokureursbrief aan Die Hoorn getoon ingevolge waarvan ’n “meerderheid raadslede” skriftelik gevra het dat die vergadering wel moet plaasvind, maar dat dit nie moontlik is nie omdat slegs die speaker die mag het om ’n raadsvergadering te belê of te kanselleer.

By Maandag se raadsvergadering is Le Roux deur ontevrede opposisieraadslede gepeper met vrae oor kwessies buite die begroting. Baie van die vrae het verband gehou met die feit dat die raad einde Februarie laas vergader het omdat Le Roux na verneem word siek was. Daar is ook vrae gevra oor mosies van wantroue wat in Februarie deur opposisiepartye ingedien is en wat nog nie voor die raad gedien het nie.

Die vergadering was by tye so lawaaierig dat dit onmoontlik was om dit vanuit die openbare galery te volg.

Gaven Juthe (Sarco) het nadat ’n koukus van die hoofswepe van die verskillende politieke partye in die raad aangevra is en plaasgevind het, ook gevra dat al die partye in die raad ingelig moet word oor korrupsieklagtes waarvan in die media gelees word, Hy het beswaar gemaak teen die “vertra­gingstaktiek” om raadvergaderings nie te belê nie.

Le Roux, wat haar hande vol gehad het om die vergadering te beheer en raadslede by die agendapunte (die voorlegging van die konsepbegroting en konsep-GOP) te hou, het gesê dat sy wel siek was maar nou weer herstel het en terug is op kantoor.

Sy het in stadiums raadslede Vlancio Donson (Icosa) en Diswayne Maarman (EFF) gevra om die raadsaal te verlaat na woordewisselings, maar albei het die opdrag van die speaker geïgnoreer.

ANC reik persverklaring uit
Jongilizwe Tyatya, hoofsweep van die ANC, het vandeesweek ’n persverklaring uitgereik oor die huidige situasie in die raad.

In sy persverklaring skryf Tyatya dat die Oudts­hoorn Munisipaliteit nie voldoen het aan wetge­wing oor die indiening van die konsep-begroting en -GOP nie en “gyselaar gehou is” deur Le Roux, omdat maande verstryk het wat sy nie raadsvergaderings belê het nie.

Volgens hom het die ANC ’n spesiale raadsvergadering aangevra om dié nie-nakoming en korrektiewe optrede te bespreek, maar is daar nie aan die versoek voldoen nie. Tyatya kritiseer Le Roux en sê sy regeer die raad met ’n ystervuis.

Hy spreek sy kommer uit oor die feit dat die gemeenskap met dié laat stadium waarin die begroting ingedien is, nie genoeg tyd gegun word om insette te lewer nie.