Wat dink u van webblad

MET selfone, rekenaars en tablets/-iPads wat al meer deel van mense se leespatrone raak, raak dit toenemend nodig vir ons hier by Die Hoorn om aandag aan ons webtuiste en die sosiale media te gee.
Soos baie mense, veral die ouer garde, hou ons ook daarvan om ’n gedrukte koerant vas te hou en te lees.

Maar al hoe meer faktore dwing ons om op die elektroniese media te begin fokus. Enkele hiervan is:
• Drukwerk se hoë koste wat verreweg ons enkele grootste uitgawe is;
• In Die Hoorn se geval moet ons boonop weekliks die koerant in Kaapstad laat haal wat ook kostes meebring;
• Die relatief lae koste van ’n webblad en die internet;
• Die spoed van die internet. Nuus kan baie vinnig op ’n webblad en die sosiale media geplaas word nadat dit gebeur het. En dit kan wêreldwyd gelees word; en
Die gehalte van bv foto’s.

Daar is egter ook baie uitdagings met die elektroniese media.

Maar intussen verneem ons graag van ons lesers wat hulle van ons nuwe webtuiste by www.diehoorn.com dink!

Stuur gerus vir my ’n e-pos na info@hoorn.co.za – Schalk le Roux