Privaatskool vir Prins Albert

Die stigtingskomitee van Christen Akademie op Prins Albert is voor van links Theresa Borcherds (sekretaresse) en Jan-Chris Marais (voorsitter) en agter van links Gert Borcherds, Madri Rossouw (fondsinsameling), Samie Lutig jr (onder-voorsitter), Stefan Freysen, Andries Marais, Chantelle Freysen en Anchen Marais. Foto:  Willem van der Merwe

Deur Marlene Malan
’N SPLINTERNUWE privaatskool in Prins Albert – Christen Akademie – open sy deure op 9 Januarie aanstaande jaar – vir die 2019-skooljaar.

Ná deeglike beplanning, die opstel van ’n sakeplan en onderhandelinge van meer as ’n jaar met die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) het die loodskomitee middel Oktober gehoor hul aan­soek is goedgekeur en die Akademie as ’n onafhanklike skool geregistreer. Die skool sal van voorskoolse leerders (Graad RR en R) tot leerders in Graad 8 huisves. Die CAPS-kurrikulum (Curriculum and Assessment Policy Statement) sal ge­volg word met die voer- en onderrigtaal Afrikaans.

Vroeë navorsing en raming dui daarop dat tussen 30 en 40 kinders op die eerste skooldag verwag word. Vier onderwysposte is geadverteer, waarvoor die sluitingsdatum 20 November was. Teen begin vandeesweek is 21 aansoeke ontvang, 19 van buite Prins Albert is. Plaaslike vakkundiges sal ook genooi word vir individuele vakonderrig.

Die skool sal aanvanklik in die SPS Luttig-saal op die skouterrein gevestig word. Bouwerk om die saal in klaskamers te verdeel het Dinsdagoggend begin. Geld word intussen ingesamel om ’n eie skoolgebou te bou. Argiteksplanne is reeds hiervoor geteken. Skooldrag is ook al ontwerp.

Jan-Chris Marais, voorsitter van die loodskomitee, het aan Die Hoorn gesê noukeurige navorsing is by soortgelyke skole gedoen oor die onderrig- en tariefstruktuur, asook die saamstel van ’n beheerliggaam. “Die onderwysmodel en sakestruktuur moet volhoubaar wees Die skool word begin as reaksie op ’n behoefte in die gemeenskap om ons kinders in Afrikaans te onderrig, met die Christelike geloof as grondslag. Ouers wat hulle met dié twee aspekte vereenselwig, is welkom om hul kinders in te skryf.”

Marais het op die eerste bekendstellingsverga­dering verlede week gesê sy navorsing toon Christen Akademie is die enigste privaatskool in die dorp met WKOD-goedkeuring en -registrasie.

Die sluitingsdatum vir die inskrywing van leerders is 5 Desember.

Volgens Marais word die skool begin vanweë ’n ernstige behoefte in die gemeenskap. “Engels word natuurlik as vak aangebied, maar ons voer- en onderrigtaal is Afrikaans. Hier is ’n Engelse privaatskool. Ons standpunt is dat moedertaalonderrig die beste grondslag bied vir ’n kind se leer en ontwikkeling. Prins Albert is ’n grootliks Afri­kaan­se dorp.”

Hy sê kwaliteitonderrig is die skool se doelwit. “Ouers kan ons vertrou om die beste onderwysers aan te stel. Ons gaan nie ons onderwys- of onderrigstandaard verlaag om getalle na te jaag nie. Baie ure se navorsing en die ontwikkeling van ’n besigheidsmodel het hierin gegaan. Ons nooi onderwysinspekteurs uit om, sodra ons volgende jaar op dreef is, die skool se standaard te kom ondersoek. Ons sal dit verwelkom.”

Leerders sal mettertyd ook aan sport in die hoofstroom kan deelneem, volgens ’n sportdeelnamemodel vir kleiner privaatskole, het Marais gesê.

Rig navrae aan ChristenAkademie01@gmail. com of Theresa.gouws@gmail.com