Sms’e van lesers

■ In Tshwane word water en elektrisiteit afgesny waar dienste en erfbelasting agterstallig is. Oudtshoorn moet ook werk maak van hierdie saak. Die tyd van leeglêers is verby.

■ Baie dankie aan almal wat in die strate van Oudtshoorn skoonmaak – die mense wat voor hul eie huise en in huls strate skoonmaak, maar ook die mense wat help in strate waar ander mense mors.