Briewe van Lesers

Oorde tree met empatie op

Met verwysing na die artikel van dr Vermeulen in Die Hoorn van 5 November 2020 die volgende:

• Daar word verwys na die onmenslike, onregverdige en onsinnige beleid wat aftreeoorde toepas.

Na watter aftreeoorde word verwys? Ek kan almal die versekering gee dat die beleid in die aftreeoord waarvan ek kennis dra, met inagneming van al die inwoners en met empatie teenoor die inwoners op besluit en toegepas word.

As daar op Oudtshoorn ’n oord is wat so optree soos wat die dokter dit stel, noem die naam van die oord, want soos dit daar staan doen al die oorde dit op ’n onsensitiewe manier.

• “Skielik sonder dat Ouma dit verstaan verdwyn die besoek en kontak.”

Ek kan u verseker dat daar by die oord waarvan ek kennis dra, besonder baie moeite gedoen is om die prosedure ten opsigte van Covid-19 aan inwoners te verduidelik en hul samewerking te vra. Familie is telefonies of per e-pos op hoogte gehou van die pasiënt se toestand, sowel as die besluite ten opsigte van besoek. Video-oproepe is gemaak en foto’s is op gereelde basis gestuur om sodoende die gemis te probeer ligter maak.

• Die keuse of iemand rustig sterf met familie of nie het te make met die res van die inwoners of siekeboeg wat moontlik blootgestel kan word aan die virus indien besoekers toegelaat word.

Elke pasiënt se omstandighede word op meriete beoordeel. Die oord waarvan ek kennis dra, het spesiale maatreëls gehad om sterwende pasiënte se familie te akkommodeer. Familie is met empatie hanteer en nie net botweg geweier nie en in samewerking met die betrokke geneesheer is hierdie situasies op ’n positiewe manier hanteer.

• Die inperkings wat deur die rege-ring afgekondig is, geld vir inwoners van aftreeoorde sowel as dorpenaars. Dit is dus nie ’n kwessie van die bestuur van oorde wat mense toesluit of belet om hul familie te sien nie.

Dieselfde maatreëls geld vir besoeke aan winkels en die ontvangs van bure of familie in privaatwonings.

• Die kwessie van ’n personellid wat onprofessioneel opgetree het teenoor ’n bejaarde persoon behoort onmiddellik met die bestuur van die bepaalde oord opgevolg te word vir optrede teen die personeellid. Daar is juis ’n dissiplinêre kode vir aangeleenthede soos hierdie en ’n proses wat gevolg moet word.

Dit plaas weer eens al die oorde onder verdenking.

• Ek kan die skrywer verseker dat dit nie ’n kwessie van die wrewel of frustra­sie is wat op inwoners uitgehaal word nie.

Dit plaas ’n vraagteken oor die professionaliteit van die oord­be­stuur en die personeel van alle oorde.

Ek sal my weerhou van kommentaar op die stelling “dat sonder die bejaardes jy nie werk gehad het nie” behalwe om op te merk dat dit ook vir die mediese beroep geld wat nie werk sal hê sonder siek mense nie.

Ek is vir die aflope 20 jaar op verskeie maniere betrokke by aftreeoorde op

Oudtshoorn, en ek het nog net deernisvolle en professionele optrede van bestuur en personeel ervaar.
– D Haasbroek, Oudtshoorn

Ek sien nie ‘skoon’ Oudtshoorn

Ai, Magriet. Ek wens ek kon saamstem. Ek ry gereeld patrollie en sien die Wesbank-deel beslis nie uit jou oog nie. Ek heg ’n paar foto’s aan – besluit vir jouself.

Ek nooi Magriet om gerus ’n patrollierit saam met my te doen…
– Patrollie-uitsig, Oudtshoorn