Briewe van lesers

Waarskuwing oor plaaslike regering

Soos met elke vorige plaaslike verkiesing, gebeur dit weer dat die mense hulleself posisioneer om as kandidate te staan. In hul poging om gewild te wees, maak hulle uitsprake oor hoe sleg die huidige raadslede is.

Hulle doen dit sonder enige kennis van die strukture-, stelsel- of munisipale finansiële wette en die land se Grondwet waarvolgens die munisipaliteit bestuur word. Hulle mislei die gemeenskap en maak allerhande beloftes oor wat hulle alles gaan vermag.

Laat my diesulkes adviseer dat ’n raadsvergadering nie dieselfde is as ’n kerkraads-, rugby-, netbal- of gemeenskapsvergadering waaraan hulle gewoond is nie. Dit is nie soos wanneer jy vanaand oor iets dink en meen dat dit die volgende dag gedoen kan word nie. Vir alles is eers ’n raadsbesluit nodig en sonder ’n meerderheid bly dit net ’n droom. Daar is nie ruimte vir individuele standpunte in ’n raadsvergadering nie.

Hierdie mense wie nou so sterk na vore kom, is nie eerlik met die kiesers nie. Hulle plaas gewoonlik as “leiers” hulleself eerste en tweede op die proporsionele (PR-) lys. Die wykraadslede wen gewoonlik nie ’n enkele wyk nie, maar die stemme vir hulle help dat die leiers op die PR-lys na die raad gaan.

Die huidige tendens wat waargeneem word, is dat hulle verkondig dat hulle as individue in hul persoonlike hoedanigheid gaan staan en nie ’n party of bepaalde groep gaan verteenwoordig nie. Tog stig hulle groepe en vra vir lidmaatskap presies soos politieke partye. Indien hulle as individue sal staan, sal dit raadsaam wees om sommer deur ’n familielid genomineer te word. Dan hoef hulle nie aan enigiemand verslag te doen nie. Maar indien hulle ’n bepaalde groepering verteenwoordig, sal hulle ook, soos in die geval van ’n politieke party, ’n mandaat moet kry en selfs verslag doen.

Met die drie tussenverkiesings op hande het hierdie persone ’n wonderlike geleentheid om as individue aan die verkiesings deel te neem. Sodoende sal hulle weet of hulle die steun van kiesers geniet en of hulle ook maar soos baie van hul voorgangers tou moet opgooi.
Kenner van plaaslike regering, Oudtshoorn

Misbruik van parkering vir gestremdes

In die hele Kerkstraat op Oudtshoorn is daar net één parkeerruimte vir gesertifiseerde gestremdes – reg voor die poskantoor. Dieselfde geld vir Hoogstraat, net één parkeerruimte reg oorkant Jet. En so kan ek aangaan.

In die hele St Johnstraat ook net één, regoor James King & Badenhorst. Met één voor die Queens Hotel om die hele Baron van Reedestraat te bedien. Net één in die hele Voortrekkerweg, voor Wes-Handelshuis – dankie aan Jaco Vorster!

En meeste van die tyd is dié parkeerplekke beset – soos op die foto gesien kan word!

Ek dink dit het tyd geword om die oortreders te name & shame, want dit lyk my niks anders help nie. Ons het al die afgelope tyd dikwels sulke oor- treders se motors se foto’s in die media en sosiale media gesien … en?

Jammer om te noem, maar in baie gevalle is dit reeds diegene wat die wet moet handhaaf, wat oortree. Graag hoor ons van die gestremde en senior burger-gemeenskap.
– Bekommerde inwoner, Oudts­hoorn