Twee dekades van verandering!

Die Hoorn vier 20ste verjaardag Die Hoorn vier vandeesweek twee dekades op Oudtshoorn en in die Klein Karoo! Dit is 20 jaar sedert dié gemeenskapskoerant se eerste uitgawe op 25 Januarie 2001 verskyn het. Dankie aan die mense van die Klein Karoo wat Die Hoorn in hul huise en harte verwelkom het. Baie dankie aan ons lojale lesers - julle terugvoer, bydraes en ondersteuning oor die jare is vir ons baie belangrik. Baie dankie aan ons adverteerders wat ons oor die jare ondersteun het. Baie dankie aan al die wonderlike medewerkers en personeel wat ons bygestaan het en bystaan om Die Hoorn weekliks te laat verskyn! - Schalk en Liesel le Roux, Oudtshoorn, 25 Januarie 2021. 20 jaar oud! Die Hoorn se span vier die koerant se 20ste verjaardag hier met ’n feestelike koek wat spesiaal vir die geleent-heid deur Christine Schoeman, ’n voormalige personeellid, gebak is. Van links is Schalk en Liesel le Roux (eienaars van Die Hoorn), Stefan Skapie Goosen (nuus en advertensies), Tieneke Maritz (advertensie-ontwerp) en Heinrich Bosman (ontvangs en boekhou). Foto: Christine Schoeman

DIE HOORN het vandeesweek ’n belangrike mylpaal bereik toe die koerant sy 20ste jaar op Oudts­hoorn en in die Klein Karoo gevier het.

In die voorbladberig in die eerste uitgawe van Die Hoorn wat op 25 Januarie 2001 verskyn het, staan onder neer: “Ons glo dat, soos u hierdie eerste uitgawe van die Hoorn vashou, u die koerant voortaan elke week sal vashou om te lees wat op u dorp aangaan.

“Net soos ‘hoorn’ ’n deel van die woord Oudtshoorn is, sal ons daarna streef dat die koerant deel van die dorp en omgewing word, maw u eie koerant. Ons wil dit doen deur ’n produk van hoë gehalte te lewer waarin ’n wye verskeidenheid nuus gepubliseer word.”

Dit is wat ons steeds probeer doen.

Waarom die naam Die Hoorn
Hoorn is nie net deel is van die woord ‘Oudts­hoorn’ nie, maar daar kan baie meer waarde aan die woord “horing” geheg word behalwe dat dit uitgroeisels op die koppe van diere is.

’n Betekenis van ‘horing’ waaraan ons in besonder waarde geheg het by die kies van ’n naam vir die koerant, is dié van ’n klankinstrument, gemaak van die horing van ’n ram of bok waarvan die pit (binnekant) verwyder is.

In Bybelse tye is daar op ’n ramshoring, wat ook ’n basuin genoem word, geblaas om boodskappe oor te dra. Horingblasers het uitgerekte geluide in ’n bepaalde volgorde gemaak om mense tot oorlog op te roep of alarm te maak by die nadering van gevaar. Dit is ook gebruik om goeie nuus uit te basuin, soos aan die begin van ’n jubeljaar, by die troonbestyging van konings of tydens feeste en optogte.

Al die gemelde boodskappe wat deur die rams-horing uitgebasuin is, is vorme van nuus. Soos met die horing van ouds wou en wil Die Hoorn dus ons plaaslike nuus uitbasuin!

Pryse en erkenning
In Die Hoorn se kantoor is die mure vol van talle toekennings, pryse en blyke van erkenning en waardering wat die koe­rant en personeel oor die jare ontvang het nie.

Ons sê dit nie om te spog nie, maar uit diepe dankbaarheid en met erkenning aan die gemeenskap waarbinne ons werk asook die toegewydheid én dapperheid van die personeel wat ons oor die jare bygestaan het.

’n Gemeenskapskoerant wat op sy eie bene staan en nie deur ’n groot mediagroep besit word nie, is deesdae skaars, en die mense wat die afgelope 20 jaar saam met ons geloop het, het dit vir ons moontlik gemaak om die koerant uit te gee.

Die Hoorn is trots op al die pryse wat ons deur die jare in Sanlam se kompetisies vir die gemeenskapspers van Suid-Afrika gewen het – hieronder tel eerste pryse vir die koerant se redaksionele kommentaar, kontreinuus, foto’s en advertensies.

Dankie vir al ons bydraers
Dankie ook aan ons rubriekskry­wers wat oor die jare bygedra het om aan Die Hoorn se lesers ’n verskeidenheid lekker leesstof te bied. Onder hulle is Surina Serfontein, Poem Mooney, Johan Strasheim, Reinderd Visser, Arno Greyling, Wenzel Botha, Louis Minnaar en Tania Smit.

Dankie ook aan ons proefleser Cyril Clarke, ons koerier George Dall wat elke week Die Hoorn in Kaapstad gaan haal en vroeg Donderdagoggend op Oudtshoorn besorg, Jan en Isabel Loubser en Granwille Goliath wat Die Hoorn Donderdag­oggende na die afsetpunte neem vir verkope, ons koerantstraatverkopers Willem Pietersen en Abe Agulhas, en Millie van Wyngaard wat elke week ons kantoor skoonmaak.

Die toekoms van Die Hoorn
Druk het wêreldwyd op gedrukte koerante toegeneem met sirkulasiesyfers wat afneem. Oor die jare het die mediakanale wat sake-ondernemings kan gebruik om hul dienste en produkte te bemark, veral sosiale media, skerp toegeneem.

Die Hoorn is dus genoodsaak om te vernuwe en toenemend te fokus op sy webblad (diehoorn.com) en op Facebook en ander sosiale media. Die feit is dit hou baie voordele vir Die Hoorn, ons lesers en ons adverteerders. In die toekoms mag dit selfs voor­delig raak om net digitaal voort te bestaan. (Deur Schalk le Roux)