Raad gaan hof toe oor lê van Blossoms-pyplyn

DIE Groter Oudtshoorn-raad het tydens ’n spesiale raadsvergadering verlede Donderdag (29 Oktober) besluit om die Hooggeregshof te nader vir uitsluitsel oor geskilpunte met van die grondeienaars oor wie se grond die Blossoms-pyplyn gelê moet word.

Indien dié geskilpunte met van die grondeienaars nie betyds bygelê kan word nie, is die toekoms van die projek wat water na die mense van Oudtshoorn moet bring, in die gedrang. Die tyd kan uitloop vir die lê van die pyplyn tot op Oudtshoorn aangesien ’n bedrag van R20 miljoen wat die nasionale regering as ’n “infrastruktuur-toekenning” aan Oudtshoorn bewillig het, voor 30 Junie 2021 bestee moet word. Gebeur dit nie, sal die R20 miljoen deur die regering teruggetrek word.

Volgens Chris Swart, waarnemende direkteur tegniese dienste, het onderhandelinge met die grondgebruikers die afgelope maande ver gevorder en is beginselooreenkomste oor die meeste besprekingspunte bereik. Dit sluit in billike vergoeding vir die gebiede waarop servitute geregistreer gaan word, soos deur ’n onafhanklike waardeerder bepaal.

Kwessies waaroor egter nie ooreengekom kon word nie, is volgens Swart hoofsaaklik die langtermyn-invloed van die infrastruktuur op die waarde van die grond en die omvang van die vergoeding daarvoor.

Die pypleiding en reservoir sal ondergronds gelê word, met net die pompstasies bogronds.

Swart sê die deur op verdere onderhandelinge is beslis nie toegemaak nie. “Die Raad wil steeds poog om met elke individu tot ’n vergelyk te kom waarmee beide partye gemaklik is.”

Hy sê die installering van die pyplyn sal begin sodra ’n ooreenkoms bereik is met die individuele grondeienaars, hetsy deur ’n Hooggeregshofbeslissing of deur verdere samesprekings.

Een van die boere oor wie se grond die pyplyn gelê moet word, Gerrie Ferreira, het die week aan Die Hoorn gesê grondeienaars wil nie in die pad staan van die pyplyn nie. “Al wat ons egter net vra, is dat die munisipaliteit ons billik moet behandel.”

• Die R20 miljoen van die nasionale regering is aanvanklik vir die 2019/2020-boekjaar aan Oudts-hoorn beskikbaar gestel, maar die munisipaliteit het uitstel van ’n jaar tot einde Junie 2021 by nasionale tesourie gekry as gevolg van die vertraging veroorsaak deur onderhandelinge met grondgebruikers. (Deur Liesel le Roux)