Lottering, Prins moet R9 miljoen
aan munisipaliteit terugbetaal

Ronnie Lottering

Lionel Prins

TWEE voormalige amptenare van die Groter Oudtshoorn Munisipaliteit, is verlede Woensdag in die Hooggeregshof van Suid-Afrika in Thembalethu, George, opdrag gegee om onderskeidelik R7,88 miljoen en R1,18 miljoen aan die munisipaliteit terug te betaal.

Regter NC Erasmus het bevind dat Ronnie Lottering, wat as munisipale bestuurder waargeneem het die twee jaar voordat die Oudtshoorn Munisipaliteit in 2016 onder administrasie geplaas is, en Lionel Prins wat in dieselfde twee jaar waargeneem het as direkteur gemeenskapsdienste, aanspreeklik was vir ongemagtigde, onreëlmatige en vrugtelose uitgawes van miljoene by die munisipaliteit.

In die saak het Imvusa Trading meer as R4,3miljoen plus rente en koste van die munisipaliteit geëis nadat hulle in 2014/2015 slaggate in die dorp en omgewing herstel het terwyl die munisipaliteit ’n teen­eis van digby R4miljoen teen Imvusa ingestel het asook teen ses “derde partye”, waaronder Lottering, Prins en wyle Francois Human vir onreëlmatige uitgawes en oortreding van die Munisipale Finansiële Bestuurswet (MFMA), asook twee betrokkenes by Imvusa, Angeline Lekay and Eva Gxowa. Die verhoor het in September 2021 begin.

“Hierdie saak is aanduidend van wat gebeur wanneer ’n instelling gekaap en beheer word deur mense met hul eie, selfsugtige doelstellinge tot nadeel van die breër gemeenskap wat hulle veronderstel is om te dien. ’n Munisipaliteit is deur amptenare en politici gekaap wat die begroting van die instelling as hul eie spaarvarkie gebruik het,” het Erasmus in sy uitspraak gesê.

Luidens sy uitspraak is Imvusa in Augustus 2014 deur die waarnemende burgemeester (die persoon se naam word nie genoem nie) en Lottering betrek om slaggate te herstel in wat hulle ’n “bemagtigings-” en “burgemeesterprojek” genoem het.

Volgens Erasmus is ’n eerste diensooreenkoms deur Human onderteken en het dit tot 31 Oktober 2014 gegeld.

’n Tweede diensooreenkoms wat op 14 November 2014 onderteken is, was egter ongeldig omdat Lottering se aanstelling as munisipale bestuurder nie meer geldig was nie.

Die munisipaliteit het R19,7miljoen vir die slaggatprojek betaal – R11,2miljoen aan Imvusa en die res aan verskaffers van materiaal vir die projek.

Volgens die berekening van ’n gekwalifiseerde en ervare ingenieur, sou die koste egter R7,9miljoen minder gewees het indien ’n behoorlike proses gevolg is – die bedrag wat Lottering moet terugbetaal.

Erasmus het bevind dat hoewel Lekay en Gxowa in beheer was van Imvusa hulle nie betrokke was by die berekening van koste nie en slegs opdragte van die munisipaliteit uitge-voer het en daarvoor betaal is.

Erasmus het voorts Imvusa se kontraktuele en verrykingseis teen die munisipaliteit van die hand gewys, asook die munisipaliteit se verryk­ingseis teen Imvusa.

Christo van der Bergh van Coetzee & Van der Bergh Ing en adv Johan de Waal het die Groter Oudtshoorn Munisipaliteit verteenwoordig en Johan Wagener vir Imvusa. (Deur Liesel le Roux)